Νέα

| 27.02.2012 | - Ανάπτυξη λογισμικού για φορολογικούς ελέγχους

Η Mind ανακοινώνει την έναρξη της ανάπτυξης λογισμικού που θα υποστηρίζει τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων σύμφωνα με την ΠΟΛ1159/2011. Η ανάλυση των προδιαγραφών του έργου γίνεται σε συνεργασία με έμπειρους Ορκωτούς Ελεγκτές και Φοροτεχνικούς Λογιστές. Η ανάπτυξη του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Ιούλιο.