Νέα

| 18.04.2012 | - Ανάπτυξη λογισμικού για την υποστήριξη της λειτουργίας δικηγορικών γραφείων

Η Mind ανακοινώνει την έναρξη της υλοποίησης λογισμικού για την υποστήριξη της λειτουργίας δικηγορικών γραφείων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2012.