Νέα

| 09.05.2012 | - Η Mind ανακοινώνει την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της ιστοσελίδας για αναζήτηση λογιστικών εγγραφών

Η Mind ανακοινώνει την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της ιστοσελίδας για αναζήτηση λογιστικών εγγραφών. Η ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί πιλοτικά σε test περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία και να λάβουν τους κωδικούς για να επισκεφτούν την ιστοσελίδα.