Διαχείριση επαφών

Συνοπτική παρουσίαση

Το Contacts Manager είναι μία εφαρμογή που βοηθά το χρήστη να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις επαφές του και να προγραμματίσει ολοκληρωμένα τις εργασίες του. Οι φιλικές οθόνες στις οποίες γίνεται η καταχώρηση των δεδομένων και η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση μέσω των αποτελεσματικών φίλτρων, είναι βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής.

Πλέον αυτών, η δυνατότητα της μαζικής αποστολής e-mail και sms είναι δύο σημαντικές και χρήσιμες λειτουργίες που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και μειώνουν δραστικά  το χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση αυτής.
 

Δείτε το demo ...