Ηλεκτρονική διαχείριση ψηφιοποιημένων πληροφοριών

Σύντομη παρουσίαση

Η εφαρμογή Document Manager  υποστηρίζει την δημιουργία, αποθήκευση, οργάνωση και διαχείριση των μητρώων και των εγγράφων που μπορεί να  διατηρεί οποιοδήποτε BackOffice τμήμα. Τo σύνολο των μητρώων που διαχειρίζεται  η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελείται από:

  • Το μητρώο του προσωπικού της εταιρείας καθώς και των εγγράφων που σχετίζονται με αυτό.
  • Το μητρώο των εταιρειών - προμηθευτών της εταιρείας καθώς και πληροφορίες επαφών των εταιρειών αυτών.
  • Το μητρώο των συμβάσεων που έχουν γίνει με τις εταιρείες – προμηθευτές, καθώς και των εγγράφων που σχετίζονται με αυτές.

Δυνατότητες

Για λόγους πληρέστερης και λειτουργικότερης διαχείρισης, η εφαρμογή προσφέρει στο χρήστη την δυνατότητα παραμετροποίησης των τύπων εγγράφων που καταχωρούνται. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης των εγγράφων από ξεχωριστή οθόνη, η οποία ελαχιστοποιεί τον χρόνο αναζήτησης-εύρεσης λόγω της αυξημένης λειτουργικότητας που προσφέρουν τα ενσωματωμένα φίλτρα και η δυνατότητα ταξινόμησης. Η οθόνη αναζήτησης εγγράφων είναι διαφορετική για τα έγγραφα που σχετίζονται με το προσωπικό και διαφορετική για αυτά που αφορούν τις συμβάσεις, για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη αναζήτηση.

Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης του ημερολογίου της εφαρμογής. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ελέγξει το ιστορικό οποιουδήποτε μητρώου, είτε αυτό αφορά το προσωπικό, τους προμηθευτές και τις συμβάσεις είτε τα έγγραφά τους. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης δύναται να γνωρίζει τι αλλαγές έγιναν, από ποιον χρήστη και πότε. Στο ημερολόγιο καταγράφονται και οι εγγραφές οι οποίες έχουν διαγραφεί, καθώς και οι αλλαγές που είχαν επέλθει σε αυτές πριν την διαγραφή τους. Με την λειτουργία αυτή, η εφαρμογή προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου της κατάστασης των μητρώων από την στιγμή της δημιουργίας τους και μετέπειτα.

Δείτε το demo ...