Δημιουργία και αναπαραγωγή αυτοματοποιημένων αναφορών

Σύντομη παρουσίαση

Tο Report Builder είναι μία εφαρμογή που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους λογιστές. Στηρίζεται στη λογική ότι η επαναλαμβανόμενη δουλειά πρέπει να τυποποιείται ώστε να μην αναλώνεται πολύτιμος χρόνος. Πηγή της πληροφόρησης που αποτυπώνεται στις αναφορές είναι το ισοζύγιο της επιχείρησης.  

Πώς λειτουργεί

Σε πρώτη φάση σχεδιάζονται οι πρότυπες αναφορές (templates) που απαιτούνται από τη Διοίκηση, πχ Αποτελέσματα μήνα, Πωλήσεις τριμήνου κλπ.

Στη συνέχεια γίνονται οι συνδέσεις των κονδυλίων των αναφορών με τους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου της επιχείρησης, σε όποιο βαθμό (δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο κλπ) απαιτείται. Στο τελευταίο στάδιο εισάγονται οι χρήσεις και οι περίοδοι.

Αφού ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση, η παραγωγή των αναφορών είναι περισσότερο τυπική διαδικασία, καθώς ο χρήστης το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να φορτώσει το ισοζύγιο της περιόδου και να επιλέξει το είδος της αναφοράς που θέλει να παράξει.

Η εφαρμογή υποστηρίζει άπειρες περιόδους και αναφορές.


Δείτε το demo ...