η δραστηριότητα μας

Η Mind Solutions δραστηριοποιείται κυρίως στο custom software, δηλαδή σε λογισμικό που αναπτύσσεται για εξειδικευμένες ομάδες χρηστών. Το λογισμικό που ανήκει στην κατηγορία  αυτή ενσωματώνει υψηλή τεχνογνωσία και αναπτύσσεται σε τεχνολογία αιχμής εξολοκλήρου από το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας (full in-house development).
 
Επιπλέον η εταιρεία, εστιάζοντας στη μικρή και μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση έχει αναπτύξει software services που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τη χρήση της υπηρεσίας με πολύ χαμηλό κόστος, χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητά της.